Αίτηση υποψηφίων διδακτόρων Μάιος 2022

Αίτηση υποψηφίων διδακτόρων Μάιος 2022

(Κατεβάστε την προκήρυξη Εδώ)


(Κατεβάστε τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών Εδώ)


Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, στα ακόλουθα γνωστικά πεδία

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές από Κυριακή 1 Μαΐου έως Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00 και μόνο ηλεκτρονικά, στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος